Vårt kakel tillverkas helt för hand, från kakelplattan till målning. Tekniken och färgerna går tillbaka till 1700-talet. Beroende på hur många färger som ingår, bränns kaklet 2 eller 3 gånger i en temperatur som varierar mellan 900 till 1050 C. Majoriteten av våra produkter är helt handmålade, men vi kan även erbjuda andra manuellt tillverkade kakelplattor. Dessa är tryckta för hand vilket ger ett jämnare resultat och ett lägre pris. Det finns även möjlighet att byta ut det handgjorda kakelplattorna mot fabrikstillverkade som håller svensk standard vad gäller mått och egenskaper. Detta kan vara ett alternativ för större ytor eller såsom ett inslag i del av en yta i t.ex. ett kök, badrum eller hall. Det handgjorda kaklet håller även för golv, men rekommenderas då i ytor som ej utsätts för extremt slitage, alltså inte i entre, hall eller kök. Detta då ytan kommer att slitas ned samt med risk för repor. I de fall rekommenderar vi istället ett stenkakel som alternativ.


Några vanliga mått och dimensioner

Handgjort Kakel     Fabrikstillverkat Kakel
10 x 10 x 0,8     5 x 5 x 0,5

    10 x 10 x 0,5
14 x 14 x 1,0     14 x 14 x 0,5
    15 x 15 x 0,5

 

Från lera till färdig kakelplatta...i korthet

En Portugisisk handgjord kakelplatta - oglacerad

1. Rå kakelplatta ("Biscuit" eller "Cru")

Leran formas till en kakelplatta som får torka långsamt för att därefter brännas en första gång


 

Portugisiska handgjord kakelplatta vilglacerad

2. Glaserad kakelplatta ("Glazed" eller "Vidrado")

Nästa steg är att förbereda kakelplattan med en grundglasyr. Om man önskar en enfärgad kakelplatta, så bränns kakelplattan redan här. I annat fall går man vidare till nästa steg i processen.

Portugisisk handgjord handmålad glacerad kakelplatta - obränd

3. Målat obränt kakel

Det obrända glaserade kaklet målas för hand med pigment som blandas till rätt kulör, ofta efter mycket gamla recept. Färgerna har ofta små likheter med det färdiga resultatet. För att underlätta arbetet tecknar målaren ofta upp motivets konturer i förväg. Kol försvinner i bränningen, men även en mycket svag pigment kan användas. Kakelplattans yta är nu mycket känslig, då färgerna ligger som lättflyende partiklar på ytan.

Portugisisk handgjord handmålad glacerad kakelplatta - Bränd

4. Bränning och sluresultat

Beroende få kulör och kakel, bränns nu plattan i en temperatur motsvarande 900 till 1050 grader. I bränningen tränger pigmentet ner i glasyren och ändrar kulör. Efter bränningen, som tar en hel arbetsdag, granskas varje platta noga för att upptäcka eventuella defekter eller skavanker. Man kontrollerar glasyren och plattans hållfastighet. Genom att knacka på godset kan spänningar och andra osynliga defekter upptäckas.